?!DOCTYPE html> 2011ת:甉|与信息工E学?/TITLE> <META charset="GB2312"><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="template_files/1/css/reset.css"><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="template_files/1/css/banner.css"><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="template_files/1/css/public.css"><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="template_files/1/css/index.css"> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="_sitegray/_sitegray_d.css" /> <!-- CustomerNO:7765626265723230747a47565256574b03050000 --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.vsb.css" /> <meta name="keywords" content="2011ת," /> <link rel="canonical" href="//www.eixmgi.com.cn/dq/index.htm"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <BODY> <DIV id="header"> <DIV class="header"> <DIV class="xiaohui"></DIV> <DIV class="xueyuanming"></DIV> <DIV class="xueyuanname">School of Electrical & Information Engineering</DIV> <DIV id="information"><SPAN style="width: 96px; float: left"> 书记院镉K? <ul class="hdxn"> <li class="hdxn"> 院长信?lujz1969@163.com <li class="hdxn"> 书C?fuhl8888@163.com </LI></UL></SPAN>| <A target="_blank">后台理</A> </DIV></DIV></DIV> <DIV id="slider"><!--#begineditable name="囄轮播" clone="0" namechanged="0" order="0" ispublic="0" tagname="囄轮播" viewid="126172" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--><div class="slider"> <ul class="hdxn"> <li class="hdxn"> <img src="/__local/8/C1/AE/1591D179449E1388CF0135D7C85_C8B4C315_C5B4.png"> </li> <li class="hdxn"> <img src="/__local/6/12/DC/5CAB315F0AA71E583DB8E690270_56A77CA2_2D79E.jpg"> </li> <li class="hdxn"> <img src="/__local/3/58/91/8A20B33CE258507F5323BA72329_D30EE7FE_BC4F.jpg"> </li> <li class="hdxn"> <img src="/__local/A/F8/2A/F3964278A2E52D3598E04B0189C_C48E7007_D478.jpg"> </li> </ul> </div> <!--#endeditable--> <DIV id="sliderCtrl"><SPAN class="active"></SPAN><span class="hdxn"></SPAN><span class="hdxn"></SPAN><span class="hdxn"></SPAN></DIV></DIV> <DIV id="nav"> <ul class="hdxn"><!--#begineditable name="|站D" clone="0" namechanged="0" order="1" ispublic="0" tagname="|站D" viewid="125247" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--> <li class="hdxn"><a href="index.htm">学院首页</a></li> <li class="first"> <a href="xygk.htm">学院概况</a> <ul class="hdxn"> <li class="hdxn"> <a href="xygk/xyjj.htm">学院?/a> </li> <li class="hdxn"> <a href="xygk/xyld.htm">学院领导</a> </li> <li class="hdxn"> <a href="xygk/jgsz.htm">机构讄</a> </li> </ul> </li> <li class="first"> <a href="xkjs.htm">学科</a> <ul class="hdxn"> <li class="hdxn"> <a href="xkjs/xkgk.htm">学科概况</a> </li> <li class="hdxn"> <a href="xkjs/zdxk.htm">重点学科</a> </li> <li class="hdxn"> <a href="xkjs/rcgc.htm">人才工程</a> </li> <li class="hdxn"> <a href="xkjs/xktd.htm">学科团队</a> </li> <li class="hdxn"> <a href="xkjs/xkgl.htm">学科理</a> </li> </ul> </li> <li class="first"> <a href="szdw.htm">师资队伍</a> <ul class="hdxn"> <li class="hdxn"> <a href="szdw/dlgcx.htm">电力工程p?/a> </li> <li class="hdxn"> <a href="szdw/zdhx.htm">自动化系</a> </li> <li class="hdxn"> <a href="szdw/dzxxgcx.htm">电子信息工程p?/a> </li> <li class="hdxn"> <a href="szdw/syzx.htm">实验中心</a> </li> </ul> </li> <li class="first"> <a href="bksjy.htm">本科生教?/a> <ul class="hdxn"> <li class="hdxn"> <a href="bksjy/bkzy.htm">本科专业</a> </li> <li class="hdxn"> <a href="bksjy/jxgc.htm">教学工程</a> </li> <li class="hdxn"> <a href="bksjy/cxpt.htm">创新q_</a> </li> <li class="hdxn"> <a href="bksjy/wdxz.htm">文下蝲</a> </li> <li class="hdxn"> <a href="bksjy/gczx.htm">工程中心</a> </li> </ul> </li> <li class="first"> <a href="yjsjy.htm">研究生教?/a> <ul class="hdxn"> <li class="hdxn"> <a href="yjsjy/xwsqd.htm">学位授权?/a> </li> <li class="hdxn"> <a href="yjsjy/dsdw.htm">导师队伍</a> </li> <li class="hdxn"> <a href="yjsjy/glzd.htm">理制度</a> </li> <li class="hdxn"> <a href="yjsjy/wdxz.htm">文下蝲</a> </li> </ul> </li> <li class="first"> <a href="kjgz.htm">U技工作</a> <ul class="hdxn"> <li class="hdxn"> <a href="kjgz/kycg.htm">U研成果</a> </li> <li class="hdxn"> <a href="kjgz/zscq.htm">知识产权</a> </li> <li class="hdxn"> <a href="kjgz/kjfw.htm">U技服务</a> </li> <li class="hdxn"> <a href="kjgz/kygl.htm">U研理</a> </li> </ul> </li> <li class="first"> <a href="gz.htm">党群工作</a> <ul class="hdxn"> <li class="hdxn"> <a href="gz/zzjg.htm">l织机构</a> </li> <li class="hdxn"> <a href="gz/gzzd.htm">规章制度</a> </li> <li class="hdxn"> <a href="gz/zthd.htm">主题zd</a> </li> <li class="hdxn"> <a href="gz/ghgz.htm">工会工作</a> </li> </ul> </li> <li class="first"> <a href="xgyd.htm">学工园地</a> <ul class="hdxn"> <li class="hdxn"> <a href="xgyd/xsdj.htm">学生党徏</a> </li> <li class="hdxn"> <a href="xgyd/rcgl.htm">日常理</a> </li> <li class="hdxn"> <a href="xgyd/txgz.htm">团学工作</a> </li> <li class="hdxn"> <a href="xgyd/czfd.htm">成长辅导</a> </li> <li class="hdxn"> <a href="xgyd/xfjs.htm">学风</a> </li> <li class="hdxn"> <a href="xgyd/qzgz.htm">勤助工作</a> </li> <li class="hdxn"> <a href="xgyd/gfjy.htm">国防教育</a> </li> </ul> </li> <li class="first"> <a href="xyzj.htm">校友之家</a> <ul class="hdxn"> <li class="hdxn"> <a href="xyzj/xydt.htm">校友动?/a> </li> <li class="hdxn"> <a href="xyzj/xyjz.htm">校友捐赠</a> </li> <li class="hdxn"> <a href="xyzj/xyfc.htm">校友风采</a> </li> <li class="hdxn"> <a href="xyzj/xymc.htm">校友名册</a> </li> </ul> </li> <li class="first"> <a href="ywgk.htm">院务公开</a> <ul class="hdxn"> <li class="hdxn"> <a href="ywgk/hyjy.htm">会议U要</a> </li> <li class="hdxn"> <a href="ywgk/wjcx.htm">文g查询</a> </li> <li class="hdxn"> <a href="ywgk/xzzq.htm">下蝲专区</a> </li> </ul> </li> <li class="hdxn"><a href="//www.eixmgi.com.cn/" title="vs">vs</a></li> <!--#endeditable--></UL></DIV> <DIV id="content" style="margin-top: 0px"> <DIV id="inform"><A class="inform" href="xxgg.htm" style="color: #333">学校公告Q?</A> <DIV id="news" style="text-align: center"> <ul class="hdxn"><!--#begineditable name="学校公告" clone="0" namechanged="0" order="2" ispublic="0" tagname="学校公告" viewid="126173" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--><li class="hdxn"><a href="//www.eixmgi.com.cn/info/1005/13247.htm">关于调整作息旉的通知</a> </li> <li class="hdxn"><a href="//www.eixmgi.com.cn/hqjt/info/1019/2113.htm">关于校区内至地铁站摆渡R发R旉...</a> </li> <li class="hdxn"><a href="//www.eixmgi.com.cn/info/1005/12806.htm">长沙理工大学党委关于巡视整改阶段...</a> </li> <li class="hdxn"><a href="//www.eixmgi.com.cn/info/1005/12766.htm">关于2019q端午节攑ց的通知</a> </li> <li class="hdxn"><a >关于开展校园交通秩序专Ҏȝ通知</a> </li> <li class="hdxn"><a href="//www.eixmgi.com.cn/bwc/info/1006/1812.htm">关于云塘校区车辆临时制的通知</a> </li> <!--#endeditable--></UL></DIV></DIV> <DIV id="on"> <DIV class="on_left fl"> <DIV class="on_title"><SPAN class="on_title_l">学院公告</SPAN> <SPAN class="on_title_r"><A href="xygg.htm">更多></A></SPAN> </DIV> <DIV class="on_list"> <UL id="page" style="display: block"><!--#begineditable name="学院公告" clone="0" namechanged="0" order="3" ispublic="0" tagname="学院公告" viewid="125248" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--><li class="hdxn"><SPAN class="on_list_l">03-27</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="info/1013/1198.htm">甉|学院人才引进公告</A> </A></SPAN></LI> <li class="hdxn"><SPAN class="on_list_l">10-08</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="info/1013/8605.htm">2018-2019学年度第二学期第6周会议(zdQ安排表</A> </A></SPAN></LI> <li class="hdxn"><SPAN class="on_list_l">09-23</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="info/1013/8578.htm">2018-2019学年度第二学期第4周会议(zdQ安排表</A> </A></SPAN></LI> <li class="hdxn"><SPAN class="on_list_l">09-16</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="info/1013/8558.htm">2019-2020学年度第一学期W?周会议(zdQ安排表</A> </A></SPAN></LI> <li class="hdxn"><SPAN class="on_list_l">09-11</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="info/1013/8542.htm">甉|与信息工E学院拟推荐2020q免试攻ȝ士研I生名单公示</A> </A></SPAN></LI> <li class="hdxn"><SPAN class="on_list_l">09-10</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="info/1013/8531.htm">甉|学院2020q研I生推免U研创新潜质与专业能力情况审核公C?/A> </A></SPAN></LI> <li class="hdxn"><SPAN class="on_list_l">09-09</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="info/1013/8524.htm">2019-2020学年度第一学期W?周会议(zdQ安排表</A> </A></SPAN></LI> <li class="hdxn"><SPAN class="on_list_l">09-06</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="info/1013/8522.htm">甉|与信息工E学?020q推荐免试硕士生工作Ҏ</A> </A></SPAN></LI> <li class="hdxn"><SPAN class="on_list_l">09-02</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="info/1013/8504.htm">2019-2020学年度第一学期W?周会议(zdQ安排表</A> </A></SPAN></LI> <li class="hdxn"><SPAN class="on_list_l">07-12</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="info/1013/8317.htm">甉|学院2019U电气工E及其自动化Q电?金融Q即电力技术经卓h才培d学位Q学生选拔Ҏ</A> </A></SPAN></LI> <li class="hdxn"><SPAN class="on_list_l">07-08</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="info/1013/8298.htm">2018-2019学年度第二学期第二十周会议(zdQ安排表</A> </A></SPAN></LI> <li class="hdxn"><SPAN class="on_list_l">07-01</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="info/1013/8286.htm">2018-2019学年度第二学期第十九周会议(zdQ安排表</A> </A></SPAN></LI> <li class="hdxn"><SPAN class="on_list_l">06-25</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="info/1013/8281.htm">2018-2019学年度第二学期第十八周会议(zdQ安排表</A> </A></SPAN></LI> <li class="hdxn"><SPAN class="on_list_l">06-14</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="info/1013/8263.htm">2018-2019学年度第二学期第十七周会议(zdQ安排表</A> </A></SPAN></LI> <li class="hdxn"><SPAN class="on_list_l">06-12</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="info/1013/8254.htm">甉|学院人才工程支持计划公示</A> </A></SPAN></LI> <li class="hdxn"><SPAN class="on_list_l">06-03</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="info/1013/8237.htm">2018-2019学年度第二学期第十五周会议(zdQ安排表</A> </A></SPAN></LI> <li class="hdxn"><SPAN class="on_list_l">05-27</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="info/1013/8202.htm">2018-2019学年度第二学期第十四周会议(zdQ安排表</A> </A></SPAN></LI> <li class="hdxn"><SPAN class="on_list_l">05-20</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="info/1013/8184.htm">2018-2019 学年度第二学期第十三周会议(zdQ?安排?/A> </A></SPAN></LI> <li class="hdxn"><SPAN class="on_list_l">05-13</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="//www.eixmgi.com.cn/rsc/info/1174/2364.htm">学院公开招聘有关行政理q事的公?/A> </A></SPAN></LI> <li class="hdxn"><SPAN class="on_list_l">05-13</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="info/1013/8133.htm">2018-2019 学年度第二学期第十二周会议(zdQ?安排?/A> </A></SPAN></LI> <!--#endeditable--></UL></DIV> <DIV id="changpage" class="on_bottom"> <DIV class="line"></DIV><!-- <div class="box"> <span class="active"><a href="#">1</a></span> <span class="hdxn"><a href="#">2</a></span> <span class="hdxn"><a href="#">3</a></span> <span class="hdxn"><a href="#">4</a></span> </div> --></DIV></DIV><!--#begineditable name="学院新闻囄" clone="0" namechanged="0" order="4" ispublic="0" tagname="学院新闻囄" viewid="125623" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--><div id="on_center"> <ul class="hdxn"> <li class="hdxn"><a href="info/1014/8609.htm"><img alt="学院党委开展主题教育第一专题集中研讨交流" src="/__local/B/CB/1B/B9B71E5C1D397A5455050226F1C_0F42B6E6_161E0.jpg"> </a> <li class="hdxn"><a href="info/1014/8604.htm"><img alt="学院成功举行“福L气杯”第二届“h工智能+”大? src="/__local/0/62/2D/DBB10A1738B0C41E0705BE8EB5B_6D7CC34D_1052E.png"> </a> <li class="hdxn"><a href="info/1014/8585.htm"><img alt="校长曹一家ؓ我院与马克思主义学院做“庆中华h民共和国成立70周年”主题宣? src="/__local/9/B8/BE/B5C8D412E45CCA9FF728B595E01_975E335F_1A5EC.jpg"> </a> <li class="hdxn"><a href="info/1014/8583.htm"><img alt="学院举行院人才支持计划{仪式" src="/__local/7/F3/59/C6DA2B17D7E6A9B8E901465527C_B4E3A940_1AEF6.jpg"> </a> </ul> <div id="on_centerCtrl"><span class="active">1</span> <span class="hdxn">2</span> <span class="hdxn">3</span> <span class="hdxn">4</span> </div></div> <!--#endeditable--> <DIV class="on_right"> <DIV class="or_title"><SPAN class="ort_left">学院新闻</SPAN> <DIV class="ort_right"><A href="xyxw.htm" target="">更多></A></DIV></DIV> <DIV class="or_content"><!--#begineditable name="学院新闻" clone="0" namechanged="0" order="5" ispublic="0" tagname="学院新闻" viewid="125249" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--><DIV class="orc_on"> <H3>学院党委开展主题教育第一专题集中研讨交流</H3> <P>10?0日,学院领导班子成员在工一B505围绕W一个专题“明初心、守初心...</P><A href="info/1014/8609.htm">< 详情 ></A> </DIV> <DIV class="orc_down"> <ul class="hdxn"> <LI style="HEIGHT: 30px"><span class="hdxn">2019-09-30</SPAN>  <A href="info/1014/8604.htm">学院成功举行“福L气杯”第二届“h工智...</A> </LI> <LI style="HEIGHT: 30px"><span class="hdxn">2019-09-25</SPAN>  <A href="info/1014/8585.htm">校长曹一家ؓ我院与马克思主义学院做“庆?..</A> </LI> <LI style="HEIGHT: 30px"><span class="hdxn">2019-09-25</SPAN>  <A href="info/1014/8583.htm">学院举行院人才支持计划{仪式</A> </LI> <LI style="HEIGHT: 30px"><span class="hdxn">2019-09-24</SPAN>  <A href="info/1014/8591.htm">U委书记胡永乐来我院开展主题教育专题调?/A> </LI> <LI style="HEIGHT: 30px"><span class="hdxn">2019-09-24</SPAN>  <A href="info/1014/8579.htm">弘扬国歌_Q牢记初心命——学院开展?..</A> </LI> </UL></DIV> <!--#endeditable--></DIV></DIV></DIV> <DIV id="down"> <DIV id="team"> <ul class="hdxn"> <li class="hdxn"><!--#begineditable name="国家U^? clone="0" namechanged="0" order="6" ispublic="0" tagname="国家U^? viewid="125278" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--><P class="team_title_active" href="javascript:void(0)" style="MARGIN-TOP: 0px">国家U^?A href="gjjpt.htm">[ 查看详细 ]</A></P> <UL style="DISPLAY: block"> <li class="hdxn"><span class="hdxn">2017-02-22 </SPAN>  <A href="info/1015/7106.htm">大数据驱动的能源互联|国合基?/A> </A></LI> <li class="hdxn"><span class="hdxn">2017-02-22 </SPAN>  <A href="info/1015/1403.htm">国家U电气工E专业校企合作h才培...</A> </A></LI> <li class="hdxn"><span class="hdxn">2017-02-22 </SPAN>  <A href="info/1015/1402.htm">国家工程实践教育中心</A> </A></LI> <li class="hdxn"><span class="hdxn">2017-02-22 </SPAN>  <A href="info/1015/1401.htm">国家U“本U教学工E”大学生校外...</A> </A></LI> <li class="hdxn"><span class="hdxn">2017-02-22 </SPAN>  <A href="info/1015/1400.htm">能源pȝ与动力工E实跉|学国家实...</A> </A></LI> </UL> <!--#endeditable--><!--#begineditable name="省部U^? clone="0" namechanged="0" order="7" ispublic="0" tagname="省部U^? viewid="125284" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--> <li class="hdxn"> <p href="javascript:void(0)">省部U^?a href="sbjpt.htm">[ 查看详细 ]</a></p> <ul class="hdxn"> <li class="hdxn"><span class="hdxn"> 2018q?6?1? </span>  <a href="info/1016/7108.htm" target="_blank"> ““互联网化储能”湖南省国际?..”...</a> </a> </li> <li class="hdxn"><span class="hdxn"> 2018q?6?1? </span>  <a href="info/1016/7107.htm" target="_blank"> “Z分布式光储的能源互联|运...”...</a> </a> </li> <li class="hdxn"><span class="hdxn"> 2017q?2?2? </span>  <a href="zndwsys.htm" target="_blank"> ““智能电|运行与控制”湖南省...”...</a> </a> </li> <li class="hdxn"><span class="hdxn"> 2017q?2?2? </span>  <a href="info/1016/1413.htm" target="_blank"> “湖南省电子信息类专业大学生创...”...</a> </a> </li> <li class="hdxn"><span class="hdxn"> 2017q?2?2? </span>  <a href="info/1016/1412.htm" target="_blank"> ““电|安全监控技术”教育部?..”...</a> </a> </li> </ul> </li> <!--#endeditable--><!--#begineditable name="U研团队" clone="0" namechanged="0" order="8" ispublic="0" tagname="U研团队" viewid="125285" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--> <li class="hdxn"> <p href="javascript:void(0)">U研团队<a href="kytd.htm">[ 查看详细 ]</a></p> <ul class="hdxn"> <li class="hdxn"><span class="hdxn"> 2017q?6?1? </span>  <a href="info/1017/1419.htm"> “试文章”...</a> </a> </li> </ul> </li> <!--#endeditable--><!--#begineditable name="教学团队" clone="0" namechanged="0" order="9" ispublic="0" tagname="教学团队" viewid="125286" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--> <li class="hdxn"> <p href="javascript:void(0)">教学团队<a href="jxtd.htm">[ 查看详细 ]</a></p> <ul class="hdxn"> <li class="hdxn"><span class="hdxn"> 2017q?6?1? </span>  <a href="info/1018/1420.htm"> “试文章2”...</a> </a> </li> </ul> </li> <!--#endeditable--><!--#begineditable name="_֓评" clone="0" namechanged="0" order="10" ispublic="0" tagname="_֓评" viewid="125287" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--> <li class="hdxn"> <p href="javascript:void(0)">_֓评<a href="jpkc.htm">[ 查看详细 ]</a></p> <ul class="hdxn"> <li class="hdxn"><span class="hdxn"> 2017q?2?2? </span>  <a href="info/1019/1417.htm"> “湖南省精品课E《电子技术基?rdquo;...</a> </a> </li> <li class="hdxn"><span class="hdxn"> 2017q?2?2? </span>  <a href="info/1019/1416.htm"> “湖南省精品课E《电力系l分析?rdquo;...</a> </a> </li> <li class="hdxn"><span class="hdxn"> 2017q?2?2? </span>  <a href="info/1019/1415.htm"> “湖南省精品课E《电路?rdquo;...</a> </a> </li> </ul> </li> <!--#endeditable--></LI></UL> <DIV id="shenhe" style="margin-top: 6px; width: 360px; height: 80px"><A href="gdzt.htm"><IMG src="images/gengduo.png" style="width: 30px; float: left; height: 80px; margin-left: 0px"></A> <A href="gdzt/dxzcjszt.htm"><IMG src="images/zhangcheng.png" style="width: 155px; height: 80px; margin-left: 10px"></A> <A href="jxcgsb2018/sy.htm" target="" style="display:none;"><IMG src="images/teaching1.png" style="width: 155px; float: right; height: 80px; margin-left: 10px"></A> </DIV></DIV><A href="gz/zthd.htm"><!--#begineditable name="主题zd专题" clone="0" namechanged="0" order="11" ispublic="0" tagname="主题zd专题" viewid="128617" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--> <img src="images/bwcx.jpg"> <!--#endeditable--></A> <DIV id="changeTab_one"> <DIV class="change_title"> <ul class="hdxn"> <LI class="change_title_active"><A href="kydt.htm">U研动?/A> </LI> <li class="hdxn"><A href="jxdt.htm">教学动?/A> </LI> <li class="hdxn"><A href="yjsjy.htm">研究生教?/A> </LI></UL></DIV> <DIV class="change_content"> <UL style="display: block"><!--#begineditable name="U研动? clone="0" namechanged="0" order="12" ispublic="0" tagname="U研动? viewid="125315" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--><LI id="change_content_first"> <H3>[转发]关于l织x湖南省高{学?..</H3> <P>校属各单位: 一步提升我省高校科技创新水^和服务经...</P><A href="//www.eixmgi.com.cn/kxyjb/info/1031/6076.htm">< 详情 ></A> </LI> <LI style="MARGIN-TOP: 10px"><A href="//www.eixmgi.com.cn/kxyjb/info/1031/6074.htm">关于x2019q湖南省教育厅科学研...</A><span class="hdxn"> 2019-09-27</SPAN></LI> <LI style="MARGIN-TOP: 10px"><A href="//www.eixmgi.com.cn/kxyjb/info/1031/6072.htm">【{发】湖南省U学技术协会关于开...</A><span class="hdxn"> 2019-09-25</SPAN></LI> <LI style="MARGIN-TOP: 10px"><A href="//www.eixmgi.com.cn/kxyjb/info/1031/6064.htm">关于省q_、校U科研院所x?..</A><span class="hdxn"> 2019-09-16</SPAN></LI> <!--#endeditable--></UL><!--#begineditable name="教学动? clone="0" namechanged="0" order="13" ispublic="0" tagname="本科生教? viewid="125316" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--><ul class="hdxn"> <li id="change_content_first"><img alt="甉|学院教师参加“基于OBE理念的本U教学质量保障体pd讄讨会? src="/__local/2/AB/24/9FA59369A9CD38926B320A87971_22666518_11B44.jpg"> <h3>甉|学院教师参加“基于OBE理念的本...</h3> <p>9?7日,׃南大学教学发展中心发起ƈd、上喆思电子技...</p><a href="info/1132/8602.htm">< 详情></a> </li> <li style="margin-top:10px;"><a href="info/1132/8600.htm" target="_blank" title="计通学院、化学学院领导和专业负责人来我院调研">计通学院、化学学院领导和专业负责...</a><span class="hdxn">2019-09-30</span></li> <li style="margin-top:10px;"><a href="info/1132/8561.htm" target="_blank" title="甉|学院电子信息工程专业召开工程教育认证甌推进?>甉|学院电子信息工程专业召开工程...</a><span class="hdxn">2019-09-18</span></li> <li style="margin-top:10px;"><a href="info/1132/8552.htm" target="_blank" title="甉|学院热情接待内华辑֤学拉斯维加斯分校代表团访问交?>甉|学院热情接待内华辑֤学拉斯维...</a><span class="hdxn">2019-09-16</span></li> </ul> <!--#endeditable--><!--#begineditable name="研究生教? clone="0" namechanged="0" order="14" ispublic="0" tagname="研究生教? viewid="125317" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--><ul class="hdxn"> <li id="change_content_first"> <h3>甉|学院2018-2019学年研究生学业奖...</h3> <p>    Ҏ湖南省、学校和《电气与信息工程学院研究生学业奖?..</p><a href="info/1006/8606.htm"><详情></a> </li> <li style="margin-top:10px;"><a href="info/1006/8581.htm" target="_blank" title="甉|学院2018-2019学年研究生国家奖学金评选结果公C?>甉|学院2018-2019学年研究生国家奖...</a><span class="hdxn">2019-09-24</span></li> <li style="margin-top:10px;"><a href="info/1006/8569.htm" target="_blank" title="甉|学院2019q研I生校内优秀生源培养对象推荐名单公示">甉|学院2019q研I生校内优秀生源...</a><span class="hdxn">2019-09-20</span></li> <li style="margin-top:10px;"><a href="info/1006/8565.htm" target="_blank" title="甉|学院2018-2019学年研究生学业奖学金、新生奖学金评审工作通知">甉|学院2018-2019学年研究生学业奖...</a><span class="hdxn">2019-09-19</span></li> </ul> <!--#endeditable--></DIV></DIV> <DIV id="changeTab_two"> <DIV class="change_title"> <ul class="hdxn"> <LI class="change_title_active"><A href="xgzx.htm">学工在线</A> </LI> <li class="hdxn"><A href="jydh.htm">׃D</A> </LI></UL></DIV> <DIV class="change_content"><!--#begineditable name="学工在线" clone="0" namechanged="0" order="15" ispublic="0" tagname="学工在线" viewid="125318" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--><ul style="display: block;"> <li id="change_content_first"> <img src="/__local/3/3E/AC/3C856931FC14A988B65E748E91D_2BE137A6_13E6C.jpg"> <h3>甉|学院丑֊新老生交流?/h3> <p>10?日晚七点Q电气学院分团委学生会学习部在金盆岭校区12?..</p><a href="info/1021/8611.htm"><详情></a> </li> <li style="margin-top: 10px"><a href="info/1021/8607.htm">甉|学院召开W十七届分团委学生会...</a><span class="hdxn"> 2019-10-10</span></li> <li style="margin-top: 10px"><a href="info/1021/8598.htm">回首七十载,忆僔嵘岁月——电气学...</a><span class="hdxn"> 2019-09-29</span></li> <li style="margin-top: 10px"><a href="info/1021/8595.htm">甉|学院丑֊“不忘初心,牢记使命...</a><span class="hdxn"> 2019-09-26</span></li> </ul> <!--#endeditable--><!--#begineditable name="׃D" clone="0" namechanged="0" order="16" ispublic="0" tagname="׃D" viewid="125319" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--><ul class="hdxn"> <li id="change_content_first"> <img src="/__local/3/50/2D/3ECF7DE559B19FEC8D4C3539F21_C864A3D8_12395.jpg"> <h3>甉|学院举行׃组工作研讨?/h3> <p>9?日中午,甉|学院在工U一楼A502举行2020届就业小l工?..</p><a href="info/1022/8515.htm">< 详情></a> </li> <li style="margin-top: 10px"><a href="info/1022/8025.htm">甉|学院召开未就业毕业生会议</a><span class="hdxn"> 2019-04-09</span> </li> <li style="margin-top: 10px"><a href="info/1022/7707.htm">长安电力华中发电有限公司</a><span class="hdxn"> 2018-11-07</span> </li> <li style="margin-top: 10px"><a href="//www.eixmgi.com.cn/" title="vs">vs</a><span class="hdxn"> 2018-11-07</span> </li> </ul> <!--#endeditable--></DIV></DIV></DIV></DIV> <DIV id="footer"> <DIV class="words"> <P style="font-size: 20px; font-weight: bolder">????/P> <ul class="hdxn"> <li class="hdxn"><IMG alt="" src="template_files/1/images/qrcode_dqxydghs_1.jpg"> <P>电光火时</P><BR> <P>dqxydghs</P></LI> <li class="hdxn"><IMG alt="" src="template_files/1/images/qrcode_dqxydjEj_1.jpg"> <P>党员E?/P><BR> <P>dqxydjEj</P></LI> <li class="hdxn"><IMG alt="" src="template_files/1/images/qrcode_EIEjob_1.jpg"> <P>EIE׃</P><BR> <P>EIEjob</P></LI> <li class="hdxn"><IMG alt="" src="template_files/1/images/qrcode_eyan666_1.jpg"> <P>E家之?/P><BR> <P>eyan666</P></LI></UL> <P><!-- Copyright? 2008-2012 All Right Reserved <br>-->长沙理工大学-甉|与信息工E学?湖南省长沙市Q天心区Q万家丽南\2D?60号工U一h 邮箱Q?10114 技术支?云作?</P></DIV></DIV> <!-- 首页Ud弹窗 --> <STYLE type="text/css"> .automve{width: 200px;height: 200px;background-color: blue;z-index:99;} #wenzi{width: 100%;height: 40px;position: absolute;bottom:0px;background-color: rgba(44,44,44,0.5);} #wenzi-span{width: 100%;height: 40px;display: block;color: white;} </STYLE> <DIV class="automve"> <a ><img src="images/ieee.png" style="width: 200px;height: 200px;"></a> </DIV> <!-- /首页Ud弹窗 --> <STYLE type="text/css"> #footer ul{ width: 640px; margin: 5px auto; overflow: hidden;} #footer ul li{ width:150px; float: left; margin-right: 10px;} #footer ul li img{ width: 80px;float:left;} #footer ul li p{ font-weight: bolder; float: left; margin-top: 5px; margin-left: 5px; margin-bottom: 10px;} </STYLE> <!--#begineditable name="新闻视频" clone="0" namechanged="0" order="0" ispublic="0" tagname="新闻视频" viewid="130472" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr><td colspan="5"><span class="titlestyle130472">无内容?/span></td> </tr> </table> <!--#endeditable--> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></HTML>